Krakowskie opowieści – kawałek 2.

lip. 6th | Dodane przez: 0 komenarz(y)

PSIE POLE PO KLĘSCE POD CEDYNIĄ

Czas na kolejny kawałek opowieści o naszym mieście !

Trzeba przyznać, że Kraków to bardzo rozległy temat. Lokalizacja jest wspaniała! Najpierw zbudowany był drewniany gród obronny na dość wysokiej skale, chroniły go rozległe rozlewiska rzeczne i okoliczne bagna, broniące dostępu do grodu. Wyniosłość skały świetnie zabezpieczała przed swobodnym dostępem. Na tej właśnie skale środkowej zbudowano Wawel – najpierw siedzibę możnowładców, a późniejszą królewską. Okolica świetna – okolona rozległym terenem łowieckim. Zwierzyny takie mnóstwo, że wystarczyło na wyżywienie całego grodu Kraka oraz rozległego podgrodzia.

Piszę o tym wszystkim dlatego, żebyście państwo dobrze zrozumieli, dlaczego właśnie w Krakowie władcy polscy założyli stolicę naszego kraju. A byliśmy stolicą już od czasów syna Mieszka I – Bolesława Mieszkowicza, któremu Ruś nadała imię Chrobry. Byliśmy stolicą do czasu zdrady króla Zygmunta III Wazy i przeniesienia stolicy do Warszawy. A z owej zdrady i tak nic królowi Zygmuntowi nie przyszło.

c.d.n

Dziękuję za uwagę

Nie ma jeszcze komentarzy..

Dodaj komentarz


wykasuj pola


DPS Kluzeka

Uspołecznij się!+ 100% -

Kategorie tematyczne

Nowe komentarze

Zobacz nasz dom!


DPS Kluzeka

Stowarzyszenie